Uttal

Det har varit en fråga för uttalet av gotiska. Här är en kort förklaring. Om du vill spela in dessa nyhetsartiklar , du är mycket välkommen och du kan kontakta mig för att göra det möjligt att ladda upp dina inspelningar här.

Lingvist som Heidermanns och Lambdin stöd monophongs, eftersom de flesta lingvister gör, därför monophong förklaring.

ai = e   (lsom på engelska wet)

au = o (som på engelskaon)

o = o (som på engelska so)

a = a (som på engelska are)

ei = ee (som på engelska me)

aw = a-oo (som på engelska wow or now)

gg = ng (som på engelska ming)

gk = nkw (som på engelska think)

gq = nk (som på engelska think)

h = före konsonanter som “kh” (som i tyska ch) och även som final. Annars är det uttalas som h.

ƕ = hw (Gothic ‘h’ + w; något som som på engelska why, som om den stavas‘hwy’)

u = oo (som på engelska mood)

iu = ee-oo (som på engelska cute)

j = y (som på engelska your)

q = kw (som på engelska queen)

þ = th (som på engelska thorn)

För äldre diphphongs tolkning, här är en instruktion hur man använder det, tack vare Johann för att ge det:

Ai och au uttalas som diftonger i alla fall inte:

Följt av r, h och hv (i fallet med ai). Även när en vokal följer omedelbart en av dessa digraphs är det uttalas som en MONOFTONG men är lång.

Det finns vissa ord där ai kan följas av en konsonant, men är inte uttalas som en diftong. Några exempel skulle aíþþáu, möjligen waíla, och alltid reduplicated del av klass VII verb (t.ex….. haitan (háitan), pret 1st pers sjunga haíháit För liga undantag, ett bara har att lära sig ord med sin markör.

Likaså ibland ai följt av r, h, eller hv fortfarande uttalas som en diftong. Den ablaut av 1: a klass starka verb är alltid AI i preteritum singular. leihvan> láihv

Så, för att sammanfatta det med exempel (jag kommer att använda markörer bara för tydlighetens skull).
áiþs hláifs nimái áuk dáuþus nimáu

aírls saíhs saíhvan aúhsa waúrd

waian staua