Den enda ringen

Översatt från Matthew Carver

Hwa! þatei Hrigge hausida ik
þreis þaim waurþun Þiudanam Albe
haldan himin- hulidaim gibanai.
Sibunuh þaim in staina-saliþwam
Fraujam Dwairge frumabauandam,
waila ik wait, waurþun gibanai;
dauþnan domidai Diwa-mannans
nauseigai Niun afnemun Hriggans;
iþ Ains lifniþ ainaha þanei
fahai jah fastai Frauja Riqizis
ana swart-sitla sitands þarei
liuhadalausai ligand filu
mikilskadjus Maurdaur-landam in.
Ist Ains finþan allans Hrigge
gawandjan, waldan jah gawidan
in runistadam riqizis þarei
liuhadalausai ligand filu
mikilskadjus Maurdaur-landam in.

Svenka
Tre ringar för älvkungarnas makt högt i det blå,
sju för dvärgarnas furstar i salarna av sten,
nio för de dödliga som köttets väg ska gå,
en för Mörkrets herre i ondskans dunkla sken
i Mordorslandets hisnande gruva.
En ring att sämja dem,
en ring att främja dem,
en ring att djupt i mörkrets vida riken tämja dem –
i Mordors land, där skuggorna ruva.