Indholdsfortegnelse

Introduktion

Gotisk, germansk og indoeuropaeisk
Dialektgruppering og aeldste overleveringsstadier
Germanerne som folk og kultur
Goteme: Historie
Goteme: Etnonymi
Gotisk: Sproglig overlevering
Gotisk: Wulfilas alfabet

Lydlaere: Vokalisme
Skrift vs. 1yd
Betonet stavelse
Ubetonet stavelse
Accent/betoning

Lydlaere: Konsonantisme
Skrift vs. 1yd
Obstruenter Nasaler og likvider
Halvvokaler Laryngaler
Konsonantgrupper

Formlaere: Fokus pa synkroni (paradigmeoversigt)
Substantiver Adjektiver Pronominer Numeraler Verber (staerke)
Verber (staerke + reduplicerede)
Verber (svage)
Verber (nogle fa praeterito-praesentiske og de to uregelmaessige)

Formlaere: Fokus pa diakroni Substantiver
Substantiver: a-stammer (ie. o-stammer)
Substantiver: ja-stammer (ie. io-stammer efter let stavelse)
Substantiver: ia-stammer (ie. io-stammer efter tung stavelse)
Substantiver: o-stammer (inkl. jo- og io-stammer; ie. eh2-stammer)
Substantiver: i-stammer (ie. i-stammer)