meningar

informationskälla: https://airushimmadaga.wordpress.com/

Språk

jah swa framwigis = etc
jah laibos = etcetera
du frisahtai = till exempel

Hälsningar och adjö

Hails = hello (till människan)
Haila = hello (till kvinnan)
Golja þuk = jag hälsar Dig

Letters

Liuba (m.) / Liubo (f.) = käre (m.)/kära (f.) (informell)
Filu liuba frauja = bäste hern
Filu liubo qino = bästa fröken.
Filu swera frauja = bäste hern.
Filu swero qino = bästa fröken
Sijais hails (m.) / Sijais haila (f) = vänliga hälsningar (litt. var hälsosam)
Liubistons goleinins = vänliga hälsningar

Insults

Dwala! = idiot! / korkad! (manlig)
Dwalo! = idiot! / korkad! (kvinna)
Dwalona! = idiots! (Till grupp av män och kvinnor)
Dwalans! = idiots! (Till en grupp av män)
Dwalons! = idiots! (Till en grupp av kvinnor)
Diabaulus þuk nimai = åt helvete