Gotiska

Gotiska,gutisko razda eller gutnisko razda, är ett utdött östgermanskt språk som talades av goterna. Det är det enda bevarade språket i den östgermanska grenen av den germanska språkfamiljen. Grenen innefattar också burgundernas, gepidernas, herulernas, rugiernas, skirernas och vandalernas språk.

De tidigaste spåren av språket
De tidigaste bevarade inskrifterna på (vad som tolkats som) gotiska härrör från 200-talet och är ristade med urgermanska runor. Exempel är Pietroassaringen, funnen i dagens Rumänien. Språket blev ett skriftspråk i och med biskop Wulfilas bibelöversättning på 300-talet, det är sannolikt att denne skapade ett eget gotiskt alfabet, med drag från runraden men framför allt romersk och grekisk skrift, för detta ändamål. Gotiska bevarade skrifter som exempelvis Silverbibeln är de äldsta bevarade germanska skrifterna.

Västgotiska
I de iberiska (spanska och portugisiska) områdena talades gotiska kanske fram till den arabiska erövringen av iberiska halvön år 711-720. Spanska och portugisiska språken har åtskilliga ord som hämtats från tiden under västgotiskt styre. I det sydfrankiska området Septimanien (Languedoc), fanns åtminstone ännu i slutet av 700-talet en västgotisk befolkning som hade kännedom om gotiska, dess speciella alfabet och gotiska biblar, även om vi inte säkert kan veta om de fortfarande talade gotiska.

Östgotiska
Östgotiska områden där gotiska talats inkluderar nuvarande Ukraina, Rumänien, Bulgarien, Italien och norra Balkan. Det östgotiska inflytandet avtog i alla dessa områden under tiden efter Theoderiks död och in i medeltiden. Sist fanns goter och gotiskt språk (krimgotiska) kvar på Krim bland krimgoterna, språket finns belagt så sent som på 1560-talet. I Sydeuropa finns endast gotiska spår kvar i några lånord i de romanska språken.